FAQ

Tóm tắt nội dung FAQ

1.Điều kiện để cấp bảo hành tận tâm cho tôi là gì?
2.Thời gian tôi được cấp bảo hành là bao lâu?
3. Công ty có mấy gói dịch vụ bảo hành?
4.Quyền lợi của tôi khi hưởng dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn là gì?
5. Tôi tham gia dịch vụ bảo hành bạc thì tôi được những gì?
6.Tôi tham gia dịch vụ bảo hành vàng thì tôi được những gì?
7. Sau khi cấp hồ sơ bảo hành, tôi có thời gian cân nhắc việc tham gia bảo hành không?
8.Vì sao thông tin trên hồ sơ yêu cầu bảo hành nên được kê khai đầy đủ và trung thực?
9.Khi nào tôi không được cấp bảo hành?

0964 553 768

Click gọi cho chúng tôi

Bản quyền © 2018 Delta Việt Nam toàn bộ phiên bản. Design by Én Thợ. Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.